Снимка
Маршрути


„Пионерска" може да е отправна точка към многобройни маршрути в тази част на планината достигащи различни живописни местности. Хижата предпага планински водач за организирани групи. Гостиre могат да се възползват от пешеходните маршруги до:

- хижа „Пионерска" - Седемте езера - Раздела - хижа „Иван Вазов" 4 часа
- хижа „Пионерска" - Седемте езера - Додов връх-Рилски манастир - 8 часа
- хижа „Пионерска" - Седемте езера - връх Мальовиуа - хижа „Мальовиуа"- 7 часа
- хижа „Пионерска" - Кантон „Вада"- Зелени рид- Раздела - 4 часа
- хижа „Пионерска" - хижа"Скакавиуа" - водопад Скакавиуа - 3 часа
- хижа „Пионерска" - Зекириуа- Дяк - Обесен камък - 3 часа
- хижа „Пионерска" - Седемте езера - Отовишки връх-хижа „Отовиуа" - 8 часа 

© Всички права запазени 2021 | Хижа ПИОНЕРСКА
Изработка и поддръжка ФиУеб ЕООД

Designed with Mobirise ‌

Offline Web Page Builder